Připravili jsme pro vás novou řadu kurzů v rámci DVPP zaměřených na rozšíření vašich odborných znalostí v oblasti informatiky. Kurzy pořádá Katedra softwaru a výuky informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.

Forma kurzů je buď distanční nebo prezenční, v závislosti na povaze kurzu. Prezenční výuka bude probíhat blokově v prostorách MFF UK. Výuka bude vhodně doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s možností konzultace.

Kurzy mají akreditaci MŠMT. Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají na všechny kurzy slevu 25 %.

Nabídka kurzů se bude postupně rozšiřovat.


V letním semestru 2023/24 vyučujeme:


Připravili jsme pro vás následující kurzy:

Programování pro úplné začátečníky

Kurz je určen pro učitele, kteří se ještě nikdy s programováním nesetkali. Základy programování a algoritmizace budou vysvětlovány pomocí jazyka Python. Výuka bude postupovat pomalým tempem.
Více informací o kurzu Programování pro úplné začátečníky...

Programování 1

Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy algoritmizace, programování a programovacích jazyků, za použití programovacího jazyka Python.
Více informací o kurzu Programování 1...

Programování 2

Obsahem kursu je seznámení s programovacím jazykem C#, objektovým přístupem k programování i technikami návrhu a vývoje složitějších programů.
Více informací o kurzu Programování 2...

Programování her v Unity

V tomto kurzu se dozvíte, jak fungují moderní počítačové hry a naučíte se, jak je vytvářet pomocí Unity - jednoho z nejpoužívanějších současných nástrojů pro vývoj her. Protože vytváření her zdaleka není jen programování, ale také scénář, design, grafika, zvuky..., může být vytváření her pomocí volně dostupné verze Unity zajímavé téma pro práci se studenty.
Více o kurzu Unity...

Informatika pro 1. stupeň – podle nových RVP ZV

Kurz poskytne učitelkám a učitelům z prvního stupně základní škol vhled do informatiky v rozsahu, v jakém by měla být vyučována ve 4. a 5. třídách ZŠ po revizích RVP ZV vzdělávací oblasti „Informatika“ z roku 2021.
Více informací o kurzu Informatika pro první stupeň...

Dětské programovací jazyky pro začátečníky

Vzhledem k revizi RVP ZV vzdělávací oblasti informatika budou muset i učitelé prvního stupně zařazovat do své výuky aktivity na rozvoj informatického myšlení. Cílem tohoto kurzu není pouze ukázat učitelům, jak učit jejich žáky informatickému učení, ale primárním cílem je rozvíjet přímo algoritmické myšlení učitelů.
Kurz je určen primárně pro učitelky a učitele základních škol, kteří nemají žádnou zkušenost s programováním.
Více informací o kurzu Dětské programovací jazyky pro začátečníky...

Dětské programovací jazyky

V dnešní době je zřejmá potřeba zavedení výuky algoritmizace do vzdělávání. Tuto potřebu reflektuje i připravovaná revize RVP. S výukou algoritmizace by se měli seznámit všichni žáci přijatelnou formou a na takovouto výuku později může, ale vůbec nemusí, navázat výuka programování. Obsahem kurzu je proto seznámení s nástroji speciálně vyvinutými pro výuku algoritmizace a způsob jejích použití pro dosažení zmíněného vzdělávacího cíle. Kurz se zaměřuje na výuku dětí ve věku 10–16 let.
Více o kurzu Dětské programovací jazyky...

Robotický workshop k výuce informatického myšlení

V současnosti mnoho škol řeší jaké roboty zakoupit pro podporu výuky informatiky dle nových RVP. Možností je mnoho. Účastníci si budou moci vyzkoušet úlohy pro různé typy robotů. Roboty si vyzkoušet při vlastní práci pod vedením lektora. Součástí semináře jsou i tipy na vhodné zdroje materiálů a inspirace pro výuku.
Více informací o kurzu Robotický workshop k výuce informatického myšlení...

Chytrá zařízení a Internet věcí (IoT)

Základy robotiky pro školy

Cílem tohoto programu je seznámit účastníky s možnostmi využití robotiky pro výuku a při výuce ve školách, a to nejen v technických oborech při výuce zmíněných témat jako takových, ale i s jejich využitím v jiných oborech jako výukového prostředku.

Malé kurzy robotiky a IoT

V rámci těchto kurzů si bude možné vybrat z kratších tématických celků. Kurzy se bude zabývat tématy z následujících oblastí:

Více o Malých kurzech robotiky a IoT...

Digitální technologie - Principy počítačů a internetu

Kurz seznámí začátečníky, kteří budou učit podle nových RVP informatiku, se okruhem „Digitální technologie“, tedy především s tím, jak fungují internet a počítače. Kurz cílí na učitele z 1. a 2. stupně, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií; je ale vhodný i pro začátečníky ze středních škol.
Více informací o kurzu Digitální technologie - Principy počítačů a internetu...

Webové technologie

Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy fungování webu a s nástroji a postupy, které se při tvorbě webových stránek používají.
Více informací o kurzu Webové technologie...

2D grafika, teorie i praxe

Obsahem kurzu je téma vektorové i rastrové grafiky, včetně teoretického základu.
Více informací o kurzu 2D grafika, teorie i praxe...

3D grafika pro začátečníky

Pro tvorbu 3D modelů a pro práci s 3D objekty (například pro navrhování karosérií automobilů nebo filmové animace) využívají profesionálové nákladný software i hardware. Ale 3D modely je možné vytvářet se žáky ve školách s mnohem skromnějším vybavením – stačí k tomu jen průměrný počítač a připojení k internetu. Na kurzu bude předvedeno i několik aplikací, které fungují zcela online, k použití stačí webový prohlížeč. Účastníci si vyzkouší několik projektů, které mohou poté se svými žáky realizovat v hodinách. Výsledné modely budou připraveny pro tisk na 3D tiskárně. Zajištění 3D tisku není součástí kurzu.
Více informací o kurzu 3D grafika pro začátečníky...

Pokročilejší 3D grafika pro učitele

Kurz je zaměřen na pokročilejší techniky 3D modelování (2½D modelování, volnoplošné modelování) a tvorbu komplikovanějších 3D modelů a jejich sestav. Účastníci kurzu budou mít dostatek času, aby si vše vyzkoušeli na několika projektech, které poté mohou se svými žáky realizovat v hodinách. Ukážeme si také, jak modely připravit pro tisk na 3D tiskárně (zajištění 3D tisku ale není součástí kurzu).
Více informací o kurzu Pokročilejší 3D grafika pro učitele...


Letní Škola učitelů informatiky

Každý rok koncem srpna pro vás pořádáme letní školu v Lipnici nad Sázavou. Škola trvá dva týdny a pro učitele je zdrojem inspirace před začátkem školního roku. Škola nabízí pestrý program, od uživatelkého software, přes programování až k robotice. Účastnící tak mají možnost si osvojit či osvěžit mnoho oblastí informatiky a nabyté znalosti potom využít ve výuce. To vše za přítomnosti zkušených lektorů z MFF UK.
V rámci školy je za určitých podmínek možné splnit některé vybrané DVPP kurzy (na tuto možnost se informujte předem).
Přejít na stránky Školy učitelů informatiky.

Studium CŽV

Tříleté studium je určeno pro učitele k doplnění aprobace pro předmět informatika. Vzhledem k tomu, že se jedná o studium při zaměstnání umožňujeme některé předměty studijních plánů absolvovat formou výše uvedených DVPP kurzů. Tuto možnost můžete a nemusíte využít, nicméně DVPP kurzy jsou více uzpůsobené potřebám studentům CŽV i s ohledem na to, že se jedná o učitele z praxe.

Záměnnost je vyznačená v následující tabulce:

Předmět ve studijním plánu Kurz DVPP délka DVPP kurzu [h]
Programování 1 Programování 1 24
Programování 2 Programování 2 24
Dětské programovací jazyky Dětské programovací jazyky 32
Úvod do robotiky Základy robotiky pro školy 32
Úvod do počítačových sítí Digitální technologie - Principy počítačů a internetu 16
Chytrá zařízení pro Internet věcí (IoT) Chytrá zařízení a Internet věcí (IoT) 32
Základy počítačové grafiky

2D grafika, teorie i praxe
3D grafika pro začátečníky

14
10
Základy tvorby webu (CŽV) Webové technologie 24
Vývoj počítačových her – pro učitele Programování her v Unity 24

Více informací o CŽV najdete na stránkách MFF.