O kurzu

Webové technologie jsou součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy fungování webu a s nástroji a postupy, které se při tvorbě webových stránek používají. Součástí kurzu bude řešení praktických úloh, při kterých si účastníci vytvoří jednoduchý web s použitím vybraných webových technologií, včetně ukázky použití serverového skriptovacího programovacího jazyka.

Forma kurzu

Kurz bude probíhat online formou bloků výkladu a cvičení.

Synchronní online výuka bude vhodně doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s možností online konzultace.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Kurz se bude konat online.
Datum konání kurzu:
  • pátek 24.2.2023
  • pátek 10.3.2023
  • pátek 24.3.2023
  • pátek 21.4.2023
  • pátek 12.5.2023
  • pátek 2.6.2023
  • pátek 16.6.2023 - projekty
Vždy od 14:00 do 17:15.

Odkaz na Webové technologie v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním ani s tvorbou webových stránek se nepředpokládá.
Výše úplaty: 2500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.