O kurzu

Webové technologie jsou součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy fungování webu a s nástroji a postupy, které se při tvorbě webových stránek používají. Součástí kurzu budou praktická cvičení u počítače, při kterých si účastníci vytvoří jednoduchý web s použitím vybraných webových technologií, včetně ukázky použití serverového skriptovacího programovacího jazyka.

Forma kurzu

POZOR, ZMĚNA: Vzhledem k nejisté situaci ohledně covidu-19 se kurz bude konat online.

Prezenční výuka bude probíhat blokově v prostorách MFF UK. Bude se jednat o tři setkání v páteční odpoledne (přibližně od 12:00 hodin) v období říjen až leden. Prezenční výuka bude vhodně doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s možností online konzultace.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-20319/2020-5-635
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Vzhledem k nejisté situaci ohledně covidu-19 se kurz bude konat online.
Budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, učebna SW1
Datum konání kurzu:
  • pátek 9.10.2020
  • pátek 30.10.2020
  • pátek 4.12.2020

Odkaz na Webové technologie v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním ani s tvorbou webových stránek se nepředpokládá.
Výše úplaty: 1500 Kč / program
Možnost uplatnit Šablony MŠMT pro DVPP.
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.