O kurzu

Programování 2 je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP.

Obsahem kursu je seznámení s programovacím jazykem C#, objektovým přístupem k programování i technikami návrhu a vývoje složitějších programů. Kurz bude probíhat formou přednášek, praktických cvičení u počítače a řešení domácích úkolů s kontrolou pomocí online systému pro jejich automatické vyhodnocování.

Kurz předpokládá předchozí alespoň základní znalost programování v libovolném procedurálním jazyce.

Forma kurzu

Kurz se bude konat online.

Kurz bude probíhat formou online bloků výkladu a cvičení. Výuka bude doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh. Úlohy budou zadávány a vyhodnocovány v online systému ReCodEx a doplněny komentářem lektora.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektor kurzu: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Kurz bude konat online.
Datum konání kurzu:
  • pátek 17.2.2023
  • pátek 3.3.2023
  • pátek 17.3.2023
  • pátek 31.3.2023
  • pátek 14.4.2023
  • pátek 28.4.2023
  • pátek 2.6.2023 - projekty
Vždy od 14:00 do 17:10.

Odkaz na Programování 2 v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Kurz předpokládá základní znalosti programování v některém procedurálním jazyku. Kurz je určen pro učitele informatiky, kteří si chtějí prohloubit znalosti a seznámit se s nástroji a principy profesionální tvorby programů.
Cena kurzu: 2500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.