O kurzu

Programování her v Unity je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP.
Počítačové hry jsou pro mnoho studentů přitažlivé a přitom jejich vytváření pomocí moderních nástrojů nemusí být tak těžké a nedostupné, jak by se mohlo zdát. Protože navíc vytváření her zdaleka není jen programování, ale také scénář, design, grafika, zvuky a další, může být vytváření her zajímavé téma pro práci se studenty.

Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy fungování počítačových her a s vývojovým prostředím Unity.

Kurz bude probíhat formou praktických cvičení u počítače, při kterých účastníci budou ihned používat předváděné postupy a vytvoří si vlastní počítačovou hru.

Forma kurzu

Vzhledem k situaci ohledně covidu-19 se kurz bude konat online.

Distanční výuka bude probíhat blokově online. Bude se jednat o tři setkání v páteční odpoledne (přibližně od 12:00 hodin) v období březen až květen.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektor kurzu: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-39681/2020-2-1041
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Vzhledem k situaci ohledně covidu-19 se kurz bude konat online.
Budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, učebna SW1
Datum konání kurzu:
  • pátek 19.3.2021
  • pátek 9.4.2021
  • pátek 23.4.2021
12:20–18:50 hodin
V červnu proběhne závěrečné setkání, na kterém budou účastníci prezentovat výsledky své práce. Termín bude určen po domluvě všech zúčastněných.

Odkaz na Programování her v Unity v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Je vhodné, aby účastníci znali základy programování.
Výše úplaty: 1500 Kč / program
Možnost uplatnit Šablony MŠMT pro DVPP.
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.