O kurzech

Série malých, tématicky zaměřených kurzů o robotice a IoT (Internet of Things) je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Kurzy se budou týkat vyhledávaných oblastí robotiky - Arduinu, platformě Micro:bit, základům robotiky (senzorům, pohonům, motorům...), programování pro microcontrolery a v neposlední řadě možnostem využití robotů ve výuce. Dalším tématem kurzů bude Internet of Things - Internet věcí - možnosti programování, sběr, přenost a zpravování dat. Dva kurzy budou věnovány základům elekroniky, obvodů a pájení.

Účastníci si mohou vybrat kurz zaměřený přesně na tu oblast, ve které si chtějí prohloubit svoje znalosti, a v průběhu jednoho dne absolvovat vybraný kurz.

Forma kurzu

Kurz bude probíhat prezenční formou.

Obsah jednotlivých kurzů

i Další informace

Lektor kurzu: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Garant programu: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-32362/2020-4-847
Předpokládaný počet účastníků: 15
Místo konání: Budova MFF UK, Malostranské náměstí 25

$ Podmínky přijetí

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Je vhodné, aby účastníci znali základy programování.