O kurzu

Kurz Principy počítačů a internetu je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP.
Kurz seznámí začátečníky, učitele neinformatiky, se základy fungování počítačů a internetu.

Cílem kurzu je vybudovat základní pochopení toho, jak v počítači „tečou“ data, co v počítači najdeme za součástky (a proč tam jsou), jaká je struktura internetu a co se děje s informacemi, které lidé po internetu posílají. Kurz se zaměří i na to, jakým způsobem výše uvedené žákům vysvětlit a jaké jsou prekoncepce žáků o těchto tématech. V rámci kurzu budeme pracovat s animovaným, výukovým seriálem České Televize Datová Lhota.

Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky se základy principů fungování počítačů a počítačových sítí, včetně internetu, do té míry, aby mohli na 1. a 2. stupni, respektive v nižších ročnících víceletých gymnázií, tuto látku učit. Kurz je zamýšlen pro začátečníky; předchozí znalosti této problematiky se nepředpokládají. Z hlediska RVP pro „novou informatiku“ kurz pokrývá podstatnou část tematického okruhu Digitální technologie pro 1. a 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií; kurz je ale vhodný i pro začátečníky ze středních škol.

Kurzu se může účastnit až 60 osob. Prezenční část proběhne po skupinách, nejvýše po 15 osobách.

Forma kurzu

Kurz bude probíhat převážně jako výklad online se synchronními cvičeními prostřednictvím vhodné online platformy. V menší míře doplněno vhodně samostudiem a praktickými ukázkami v prezenční formě.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektor kurzu: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 60 online/ skupiny 15 osob prezenčně
Rozsah: celkem 16 hodin
Místo konání: online a v budově MFF UK
Budova MFF UK, Malostranské náměstí 25
Datum konání kurzu:
  • pátek 24.9.2021 od 14:30 online
  • neděle 1.10.2021 dobrovolná online konzultace
  • pátek 15.10.2021 od 14:30 online
  • neděle 22.10.2021 dobrovolná online konzultace
  • pátek 5.11.2021 od 14:30 online
  • pátek 3.12.2021 od 14:30 online
  • pátek 10.12.2021 prezenčně
Časy prezenčního setkání a konzulací budou upřesněny.
Podmíky pro absolvování kurzu: Účastníci absolvují znalostní test.

Odkaz na Principy počítačů a internetu v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky - učitele neinformatiky.
Výše úplaty: 1500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.