O kurzu

Programování 1 je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy algoritmizace, programování a programovacích jazyků, za použití programovacího jazyka Python.

Forma kurzu

Vzhledem k situaci ohledně covidu-19 se kurz bude konat online.

Kurz bude probíhat převážně formou online cvičení s bloky výkladu. Výuka bude doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s kontrolou pomocí online systému pro jejich automatické vyhodnocování.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-39681/2020-2-1041
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Vzhledem k situaci ohledně covidu-19 se kurz bude konat online.
Budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, učebna SW1
Datum konání kurzu: První běh:
 • pátek 12.3.2021
 • pátek 26.3.2021
 • pátek 16.4.2021
 • pátek 30.4.2021
 • pátek 14.5.2021
 • pátek 28.5.2021
Vždy od 14:00 do 17:15.
Druhý běh:
 • pátek 7.5.2021
 • pátek 21.5.2021
 • pátek 4.6.2021
 • pátek 11.6.2021
 • pátek 18.6.2021
 • pátek 25.6.2021
Vždy od 14:00 do 17:15.

Odkaz na Programování 1 v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním se nepředpokládá.
Výše úplaty: 1500 Kč / program
Možnost uplatnit Šablony MŠMT pro DVPP.
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.