O kurzu

Programování 1 je součástí řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy algoritmizace, programování a programovacích jazyků za použití programovacího jazyka Python.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rozšířit znalosti jeho účastníků, tedy naučit je základy programování a algoritmizace. Kurz není zaměřen na didaktiku programování.

Pro koho

Kurz nepředpokládá žádné předchozí znalosti programování, jen běžnou uživatelskou práci s počítačem. Rozsah probírané látky bude zhruba podobný látce probrané v prvnímu semestru na MFF. Pokud byste dali přednost pomalejšímu tempu výkladu, zvažte kurz Programování pro úplné začátečníky, kde se látka bude probírat opravdu pomalu (a neprobere se jí tolik).

Pro studenty CŽV kurzu Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika je pro uznání předmětu Programování 1 potřeba absolvovat DVPP kurz Programování 1, kurz Programování pro úplné začátečníky k tomu nestačí.

Forma kurzu

Kurz se bude konat online.

Kurz bude probíhat formou online cvičení s bloky výkladu. Výuka bude doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s kontrolou pomocí online systému pro jejich automatické vyhodnocování.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektor kurzu: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 20
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Kurz se bude konat online.
Datum konání kurzu:
  • pátek 16.2.2024
  • pátek 1.3.2024
  • pátek 15.3.2024
  • pátek 5.4.2024
  • pátek 19.4.2024
  • pátek 3.5.2024
  • pátek 7.6.2024 - projekty
Vždy od 14:00 do 17:15.

Odkaz na Programování 1 v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním se nepředpokládá.
Výše úplaty: 3000 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.