O kurzu

Programování 1 je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy algoritmizace, programování a programovacích jazyků, za použití programovacího jazyka Python.

Forma kurzu

Kurz se bude konat online.

Kurz bude probíhat formou online cvičení s bloky výkladu. Výuka bude doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s kontrolou pomocí online systému pro jejich automatické vyhodnocování.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Kurz bude konat online.
Datum konání kurzu:
1. běh
 • pátek 1.10.2021
 • pátek 22.10.2021
 • pátek 12.11.2021
 • pátek 3.12.2021
 • pátek 7.1.2022
 • pátek 28.1.2022
2. běh
 • pátek 15.10.2021
 • pátek 5.11.2021
 • pátek 19.11.2021
 • pátek 26.11.2021
 • pátek 17.12.2022
 • pátek 21.1.2022
Vždy od 14:00 do 17:30.

Odkaz na Programování 1 v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním se nepředpokládá.
Výše úplaty: 2000 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.