O kurzu

Kurz Pokročilejší 3D grafika pro učitele je součástí řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními i pokročilejšími principy 3D modelování a s možnostmi jeho využití ve výuce na základní i střední škole. Účastníci si získané znalosti vyzkouší na několika projektech využitelných ve výuce.

Pro profesionální tvorbu 3D modelů (například karosérií automobilů nebo křídel letadel) je třeba nákladný software i hardware. Se žáky ale můžeme 3D modely vytvářet i s mnohem skromnějším vybavením, stačí k tomu běžný počítač, připojení k  internetu a vhodný software – například Autodesk Fusion 360, který je pro žáky i učitele zdarma. Jde o cloudovou aplikaci, se kterou se velice rychle seznámí začátečníci, ale vyhoví i profesionálnímu nasazení v průmyslu.

Kurz je zaměřen na pokročilejší techniky 3D modelování (2½D modelování, volnoplošné modelování) a tvorbu komplikovanějších 3D modelů a jejich sestav. Účastníci kurzu budou mít dostatek času, aby si vše vyzkoušeli na několika projektech, které poté mohou se svými žáky realizovat v hodinách. Ukážeme si také, jak modely připravit pro tisk na 3D tiskárně (zajištění 3D tisku ale není součástí kurzu).

>Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro učitele, kteří již mají základy 3D modelování (například pracují s aplikací TinkerCAD) a chtějí si tyto znalosti prohloubit a seznámit se s aplikací Fusion 360.

Účastníci kurzu budou rozděleni do skupin po nejvýše 16 osobách tak, aby se lektor mohl účastníkům věnovat i individuálně.

Forma kurzu

Kurz bude probíhat online – distanční synchronní formou, důraz bude kladen především na praktické seznámení s technikami 3D modelování a s náměty využitelnými ve výuce.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektor kurzu: RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
Garant programu: Mgr. Lenka Forstová
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-382/2022-2-163
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 10 hodin
Místo konání: online
Datum a čas konání kurzu:
  • pátek 28.4.2023
  • pátek 19.5.2023
  • pátek 9.6.2023 - projekty
Vždy 15:30 - 18:30.

Odkaz na 3D grafika pro začátečníky v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro učitele začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základními principy 3D modelování a možnostmi jeho využití ve výuce (na základní i střední škole). U účastníků se předpokládá jen základní znalost práce s Windows a stabilní internetové připojení.
Výše úplaty: 1500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.