O kurzu

V současnosti mnoho škol řeší jaké roboty zakoupit pro podporu výuky informatiky dle nových RVP. Možností je mnoho. Účastníci si budou moci vyzkoušet úlohy pro různé typy robotů. Roboty si vyzkoušet při vlastní práci pod vedením lektora. Součástí semináře jsou i tipy na vhodné zdroje materiálů a inspirace pro výuku.

Kurz Robotický workshop k výuce informatického myšlení je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s různými typy robotů a robotických stavebnic a možnostmi jejich použití ve výuce. Rozpoznání výhod a nevýhod jejich použití pro výuku informatického myšlení jak ve třídě, tak i při mimoškolních aktivitách (robotické soutěže, práce v zájmovém kroužku…).

Kurz je určen pro zkušenější učitele informatiky, kteří již mají vytvořenu představu o způsobu výuky informatického myšlení dle revidovaných RVP vzdělávací oblasti informatika a nyní hledají vhodné prostředky pro tuto výuku. U účastníků se předpokládá základní znalost programování v některém z blokových programovacích jazyků.

Vzhledem k povaze kurzu bude počet účastníků omezen na 15. Toto omezení umožňuje individuální přístup ke každému účastníku kurzu.

Forma kurzu

Jednodenní intenzivní setkání.

Kurz bude probíhat formou řešení úloh, dle individuálních preferencí účastníka pod dohledem lektora. Máme celou řadu robotů a robotických stavebnic. Ke každé poskytneme zájemcům základní informace a poté si je účastníci budou moci vyzkoušet při řešení vlastních úloh, včetně různých rozšíření a dalších pomůcek. Kurz je určen pro učitele základních (včetně 1. stupně) i středních škol.

Obsah kurzu

Představení různých robotů a robotických stavebnic vhodných pro výuku algoritmického myšlení formou řešení typických úloh pro danou třídu robotů.

🛠 Naše vybavení

a ještě další drobnosti.

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Lenka Forstová
Garant programu: Mgr. Lenka Forstová
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-382/2022-2-163
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 8 vyučovacích hodin
Místo konání: budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, učebna SW2
Datum konání kurzu: sobota 20.4.2024, 9:30 - 17:00 hodin
Podmíky pro absolvování kurzu: Účastníci budou řešit zadané úlohy pod vedením lektora.

Odkaz na Robotický workshop k výuce informatického myšlení v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Kurz je určen pro učitele informatiky, kteří již mají vytvořenu představu o způsobu výuky informatického myšlení dle revidovaných RVP vzdělávací oblasti informatika a nyní hledají vhodné prostředky pro tuto výuku.
Výše úplaty: 1000 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.