O kurzu

Kurz 2D grafika, teorie i praxe je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP.
Obsahem kurzu je téma vektorové i rastrové grafiky, včetně teoretického základu.

Cílem je pochopení základních principů počítačové reprezentace 2D obrázků v počítači. Získání praktických dovedností pro tvorbu a úpravu obrázků v rastrové i vektorové grafice. Pochopení rozdílů a výhod obou způsobů reprezentace grafické informace.

Kurz je určen pro učitele informatiky, kteří se chtějí seznámit s vhodným způsobem, jak vyučovat počítačovou grafiku. Ale je také vhodný pro učitele výtvarných předmětů, kteří plánují vyučovat ve svém předmětu grafickou tvorbu na počítači.

Účastníci kurzu budou rozděleni do skupin po nejvýše 15 osobách tak, aby se lektor mohl účastníkům věnovat i individuálně.

Forma kurzu

Kurz bude probíhat distanční synchronní formou.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektorky kurzu: Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Václava Kopecká
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 14 hodin
Místo konání: online
Datum konání kurzu:
  • pátek 21.10.2022
  • pátek 4.11.2022
  • pátek 11.11.2022
  • pátek 2.12.2022 - projekty
14:00–17:15 hodin
Podmíky pro absolvování kurzu: Účastníci budou průběžně řešit (samostudium) zadané úlohy. Na závěr se uskuteční společná prezentace závěrečného projektu s reflexí.

Odkaz na 2D grafika, teorie i praxe v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro učitele informatiky, kteří se chtějí seznámit s vhodným způsobem, jak vyučovat počítačovou grafiku. Ale je také vhodný pro učitele výtvarných předmětů, kteří plánují vyučovat ve svém předmětu grafickou tvorbu na počítači.
Výše úplaty: 1000 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.