O kurzu

Kurz Programování pro úplné začátečníky je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Kurz je určen pro učitele, kteří se ještě nikdy s programováním nesetkali a chtějí se naučit úplné základy programování a principy algoritmizace. Jako nástroj budeme používat programovací jazyk Python. Výklad bude postupovat pomalým tempem, bude kladen důraz na důkladné procvičení probírané látky.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rozšířit znalosti jeho účastníků, tedy naučit učitele základy programování a algoritmizace. Kurz není zaměřen na didaktiku programování.

Forma kurzu

Kurz se bude konat online.

Kurz bude probíhat formou online cvičení s bloky výkladu. Výuka bude doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s kontrolou pomocí online systému pro jejich automatické vyhodnocování.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Předpokládaný počet účastníků: 20
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Kurz bude konat online.
Datum konání kurzu:
  • pátek 14.10.2022
  • pátek 11.11.2022
  • pátek 25.11.2022
  • pátek 9.12.2022
  • pátek 6.1.2023
  • pátek 27.1.2023
  • pátek 17.2.2023 - projekty
Vždy od 14:00 do 17:15.

Odkaz na Programování pro úplné začátečníky v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním se nepředpokládá.
Výše úplaty: 2500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.