O kurzu

Dětské programovací jazyky jsou součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. V dnešní době je zřejmá potřeba zavedení výuky algoritmizace do vzdělávání. Tuto potřebu reflektuje i připravovaná revize RVP. S výukou algoritmizace by se měli seznámit všichni žáci přijatelnou formou a na takovouto výuku později může, ale vůbec nemusí, navázat výuka programování. Obsahem kurzu je proto seznámení s nástroji speciálně vyvinutými pro výuku algoritmizace a způsob jejích použití pro dosažení zmíněného vzdělávacího cíle. Kurz se zaměřuje na výuku dětí ve věku 10–16 let. Součástí kurzu budou praktická cvičení u počítače a se zapůjčenou speciální technikou, určenou pro výuku algoritmizace dětí. Během kurzu budou účastníci plnit drobné návodné úkoly v jednotlivých prostředích a na závěr každý účastník vytvoří rozsáhlejší projekt v prostředí, které si sám zvolí.

Forma kurzu

Výuka bude probíhat blokově online a v prostorách MFF UK. Bude se jednat o čtyři setkání v páteční odpoledne a jedno sobotní setkání v období říjen až leden. Prezenční výuka bude vhodně doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s možností online konzultace.

Obsah kurzu (není řazeno chronologicky)

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Lenka Forstová
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 10
Rozsah: celkem 32 hodin
Místo konání: Budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, učebna SW1
Datum konání kurzu:
  • pátek 29.10.2021 – online, 14:00-19:00
  • pátek 19.11.2021 – online, 14:00-19:00
  • sobota 4.12.2021 – prezenční setkání, 10:00-18:00
  • pátek 10.12.2021 – online, 14:00-19:00
  • pátek 14.1.2022 – online, 14:00-19:00 - obhajoba projektů

Odkaz na Dětské programovací jazyky v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním se nepředpokládá.
Výše úplaty: 2500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.