Pohled na fakultu

Katedra softwaru a výuky informatiky

Katedra softwaru a výuky informatiky (KSVI) je pracoviště informatické sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, které zajišťuje výuku základních kurzů programování ve studijních programech Informatika i Matematika.

Katedra garantuje učitelské studium informatiky a studijní obory zaměřené na počítačovou grafiku, vývoj počítačových her a počítačové vidění v magisterském, doktorském a od akademického roku 2019/20 i v bakalářském studijním programu.

Na pracovišti působí Skupina počítačové grafiky, Skupina počítačových her a Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání.

Kontakt

Katedra softwaru a výuky informatiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
email
ksvi at ksvi.mff.cuni.cz
webmaster
webmaster at ksvi.mff.cuni.cz
tel.
+420 951 554 217 (sekretariát)