Kurz celoživotního vzdělávání Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

Základní informace o studiu

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte osobně nebo e-mailem (czvui@ksvi.mff.cuni.cz) na garanty kurzu.


Modulární studium (předměty SP nahrazeny kurzy DVPP)

Nově je možné nahradit některé předměty ze studijního plánu absolvováním kurzu DVPP. Více o této možnosti najdete v informacích o studiu (viz odkaz výše). Informace o jednotlivých kurzech DVPP naleznete zde - kurzy DVPP.