Studium učitelství informatiky

Přihláška ke studiu

Učitelství informatiky se na MFF UK studuje vždy v kombinaci s učitelstvím matematiky jako druhým aprobačním předmětem formou sdruženého studia. Zájemci se mohou přihlásit buď do bakalářského studijního programu „Matematika se zaměřením na vzdělávání“ (studijní plán maior) a zvolí si přidružený studijní program „Informatika se zaměřením na vzdělávání“ (studijní plán minor), nebo naopak. Studium je postaveno symetricky, studijní plány obou aprobačních předmětů mají shodný hodinový rozsah, takže v obou případech posluchači absolvují stejnou výuku. Obě možnosti se liší pouze tím, že ve svém studijním programu maior posluchač vypracuje bakalářskou práci.

Podrobné informace o podání přihlášky a poplatcích s ní spojených jsou uvedeny na stránkách studijního oddělení na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-bc.htm

Náplň a průběh studia

Studium učitelství je na MFF dvoustupňové:

 • Bakalářské studium

  V průběhu tříletého bakalářského studia si studenti osvojují základní poznatky ze všech hlavních oblastí matematiky a informatiky. Z matematiky projdou základními kurzy matematické analýzy, lineární algebry, algebry, geometrie, pravděpodobnosti a statistky, diskrétní matematiky. V informatické části výuky absolvují kurzy programování, seznámí se s principy počítačů a jejich softwarového vybavení (operační systémy, počítačové sítě, databázové systémy atd.), naučí se základy teoretické informatiky (např. algoritmy a jejich efektivita, teorie automatů a formálních jazyků, kombinatorika a teorie grafů). Součástí studia je i úvodní seznámení s didaktikou obou aprobačních předmětů a první pedagogické praxe.

  Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce. Student vypracuje bakalářskou práci z toho aprobačního předmětu, který studuje podle studijního plánu maior. Pokud má vypracovat práci informatickou, může se jednat buď o práci softwarovou (zpravidla postavenou na základě dříve dokončeného ročníkového projektu), nebo teoretickou, případně o práci zaměřenou na didaktiku informatiky.

  Absolvent studia získá titul bakalář. Navázat může magisterským studiem učitelství, případně po určitém doplnění znalostí i studiem odborné informatiky. Nemá sice zatím aprobaci pro výuku, bakalářský titul mu však otevírá řadu možností jak v praxi, tak i v dalším studiu, třeba i v zahraničí. Získané znalosti informatiky a programování jsou dostatečné k tomu, aby se dobře uplatnil v praxi na všech postech, na které míří absolventi odborného bakalářského studia informatiky.

 • Navazující magisterské studium

  Na tříleté bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské studium, které má také formu sdruženého studia. Zájemci se hlásí buď do studijního programu „Učitelství matematiky pro střední školy“ (studijní plán maior) a zvolí si přidružený studijní program „Učitelství informatiky pro střední školy“ (studijní plán minor), nebo naopak. Obě možnosti opět vedou ke studiu se zcela shodnou náplní a liší se pouze v tom, ze kterého svého aprobačního předmětu chce posluchač vypracovat diplomovou práci.

  V tomto studiu jsou ve větší míře zařazeny předměty potřebné pro učitelskou praxi - pedagogika, psychologie, didaktika matematiky, didaktika informatiky a didaktika uživatelského software. Důležitou součástí jsou také pedagogické praxe na školách. Navazující magisterské studium ovšem obsahuje i další odborné předměty, které vedou k prohloubení znalosti matematiky a informatiky. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

  Absolventi studia získávají učitelskou aprobaci a jsou oprávněni vyučovat matematiku a informatiku na všech typech středních škol i na 2. stupni základních škol. Uplatnění absolventů je ale velmi široké a není omezeno jen na školství. Zájemci také mohou na magisterské studium navázat ještě studiem doktorským.

Podrobné informace o náplni studia lze získat ze studijních plánů umístěných na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/utoc.htm

Uplatnění absolventů

Absolventům studia učitelství se nabízí řada možností, kde se mohou uplatnit. Mohou například:

 • jít učit na střední nebo základní školu
 • pokračovat v doktorském studiu a zabývat se vědeckým výzkumem
 • uplatnit získané matematické znalosti a myšlení ve finanční sféře
 • uplatnit získané znalosti informatiky a programování ve sféře IT
 • věnovat se „práci s lidmi” např. na managerských nebo lektorských pozicích
 • a mnoho dalšího.

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných učitelů informatiky na našich školách se absolvent učitelství informatiky rozhodně nemusí obávat toho, že by nenašel zaměstnání ve vystudovaném oboru. Má-li zájem pracovat jako učitel informatiky, může si zpravidla vybírat z řady nabídek, na kterou školu půjde učit.

Celoživotní vzdělávání

Absolventi odborného magisterského studia informatiky mohou získat učitelskou aprobaci v kurzu celoživotního vzdělávání „Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika“. Základní informace o tomto kurzu naleznete na https://ksvi.mff.cuni.cz/CZV.htm. V kurzu CŽV můžete požádat o uznání všech dříve absolvovaných předmětů nebo jejich ekvivalentů (zkoušky ne starší než 10 let s hodnocením 1 nebo 2), takže čerstvý absolvent fakulty tento kurz zvládne zpravidla za jeden rok. Pokud s tím počítáte předem, můžete dokonce cíleně vystudovat všechny potřebné předměty z kurzu CŽV již v rámci svého magisterského studia informatiky.


Počítačová grafika, vidění a vývoj her

 • Bakalářské studium

  Specializace "Počítačová grafika, vidění a vývoj her" je součástí bakalářského studijního programu "Informatika" od školního roku 2019/2020.

  Naším cílem bylo nabídnout studium zaměřené na vizuální obory: syntézu i analýzu obrazu, fotorealistickou i realtime grafiku včetně počítačových her – vděčné obory, ve kterém čeští a slovenští vědci a vývojáři vynikají.

  Podrobné informace o bakalářském studiu naleznete na webu skupiny počítačové grafiky

 • Navazující magisterské studium

  Informace budou doplněny.