How to get to us

Sídlíme v nové budově Matematicko-fyzikální fakulty v pavilonu IMPAKT v Tróji na adrese V Holešovičkách 747/2, 180 00, Praha 8.

K Trojskému areálu se dostanete autem nebo MHD: 5-10 min ze stanice metra Nádraží Holešovice autobusem 112 do zastávky Pelc Tyrolka nebo autobusem 201 do zastávky Kuchyňka. Plánek je zde.

Pokud jdete na experiment, prosíme vás, abyste v uvedeném termínu dorazili k vrátnici pavilonu IMPAKT.

Vstup do pavilonu IMPAKT – pohled od magistrály: tudy přijdete, když přijedete autobusem 201 ze zastávky Nádraží Holešovice.
Pavilon IMPAKT – pohled z jihu od řeky.