Paralelné algoritmy - NTIN017


Prednáška sa koná v stredu od 12:20 v S9

Sylabus prednášky

Pomocné texty


Základná literatúra

[1] I. Parberry: Parallel complexity theory, Pitman Publishing, John Wiley & Sons, 1987.
[2] A. Gibbons, W. Rytter: Efficient parallel algorithms, Cambridge University Press, 1988.
[3] J. JáJá: An introduction to parallel algorithms, Addison Wesley, 1992.