Zpět výuka LS 2003/4

PRG031 - Programování II

druhý semestr základního kursu programování pro studenty informatiky

Paralelka úterý 14:00 - 15:30 S3

Hlavními tématy přednášky jsou:
Práce se spojovými strukturami, konkrétní algoritmy a jejich implementace, objektové programování a Programové prostředí Delphi a "visuální programování

Zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí :

Literatura:

Zpět začátek

Podmínky pro získání zápočtu

Student může získat zápočet za splnění následujících dvou požadavků :
  1. Aktivní účast na seminářích a průběžné znalosti během semestru.
  2. Vytvoření a odladění zápočtového programu v prostředí Delphi.
    K zápočtovému programu je potřeba vytvořit smysluplnou dokumentaci.
Zápočet uděluje studentovi vedoucí semináře, na který student chodí.
Pokud student nemůže ze závažných důvodů navštěvovat seminář se skupinou, kam patří, musí se nejpozději do dvou týdnů po zahájení výuky přihlásit do jiné skupiny (o přijetí či nepřijetí rozhoduje vedoucí semináře, kam chce student přejít). Pokud student (kombinovaného) studia nemůže ze závažných důvodů semináře navštěvovat, dohodne si začátkem semestru náhradní podmínky udělení zápočtu s přednášejícím.

Získání zápočtu není podmínkou připuštění ke zkoušce.

Zpět začátek

Zpět výuka LS 2003/4