Příklady z přednášek PRG031

školní rok 2003/2004

Tato stránka obsahuje některé programy z přednášky PRG031 Programování konané ve školním roce 2003/4 pro studenty informatiky 1.ročníku MFF UK.

Budu se snažit, aby na ní studenti nalezli zdrojové texty rozsáhlejších a důležitých programů probíraných na přednášce. Většinou bude uveden pouze zdrojový text, nikoli rozsáhlejší komentované zadání úlohy nebo diskusi různých řešení.
Primárním cílem není vytvářet učebnici, ale "pouze" odbřemenit studenty od nutnosti na přednášce opisovat dlouhé texty. Předpokládá se tedy, že si student přesné zadání úlohy a podrobnější diskusi o programu zapíše na přednášce.

  1. Vnější třídění
  2. Zvětšování počtu běhu procezením přes dva heapy v operační paměti.
  3. Vkládání do kořene binárního vyhledávacího stromu
    v deklaracích s polem synů, ve které jde vytvořit podprogram s parametrem určujícím směr vkládání.
  4. Motivační příklad pro zavedení objektového programování
  5. Unita obsahující objektovou implementaci dvojsměrných lineárních seznamů s hlavou
  6. Programy demonstrující virtuální metody

Zpět PRG031