Požadavky ke zkoušce z předmětu PRG031
Programování II

1. ročník bakalářského studijního programu Informatika
letní semestr školního roku 2002/2003

Zkouška má písemnou a ústní část.

V písemné části studenti řeší rozsáhlejší úlohu, která je nějakým způsobem náročná. Součástí jejího řešení je přesnější formulace problému na základě obecného slovního zadání. Studenti nemusí programovat detailně celou úlohu, požaduje se návrh efektivního algoritmu, vhodné rozdělení úlohy na menší části, návrh jejich vzájemné komunikace, volba hlavních datových struktur a naprogramování nejpodstatnějších částí.
Na vypracování písemné práce mají studenti 3 1/2 hodiny.

V ústní části zkoušky se požadují znalosti programovacího jazyka a algoritmů podle níže uvedeného seznamu (v rozsahu přednášky). Součástí zkoušky je také rozbor úloh z písemné části zkoušky formou diskuse nad zvolenými řešeními. Požaduje se schopnost zvážit přednosti a nedostatky různých alternativních způsobů řešení.

Programovací jazyk Pascal
(implementace Turbo Pascal verze 7 - nejde přitom o detaily, ale o principy)

Algoritmy a programovací techniky