PRG030 - Způsob a podmínky přihlašování k praktickému testu a zkoušce.

Jak praktické testy, tak zkoušky konají oba přednášející, nezáleží na tom, do které paralelky jste chodili.

Mějte na paměti, že vzhledem k velkému počtu studentů (v zimním semestru) I. ročníku, kapacitě laboratoře a délce zkouškového období, jsou termíny na zkoušky a především na praktický test artiklem, se kterým je nutné rozumně hospodařit. K tomu musíte přispět i Vy dodržováním pravidel pro přihlašování a včasným přihlašovaním (resp. i odhlašováním) na termíny.

Na praktický test se zapisujete jako na zápočet z předmětu PRG030, na zkoušku "jako na zkoušku z tohoto předmětu".

Ke zkoušce se smíte přihlásit jen když jste již úspěšně složili praktický test.

Nerespektování tohoto opatření je hrubou bezohledností vůči ostatním, kterým můžete blokovat termín zkoušky aniž byste na ni mohli jít. Takový postup není možné tolerovat. Proto studentům, kteří se přihlásí ke zkoušce před tím než úspěšně složili praktický test, nebude umožněno skládat zkoušku v daném termínu ani v případě, že mezitím test složili. Aby mohly zafungovat mechanismy samoregulace, budeme na tomto místě zveřejňovat jmena studentů, kteří nerespektují pravidla pro přihlašování. 2.prosince jsme smazali všechny neoprávněné zápisy, na ně se tato sankce ještě nevztahuje.

Na praktický test i na zkoušku se přihlašujete ve fakultním informačním systému.

Na praktický test i na zkoušku se můžete přihlašovat až do dne, kdy se termín koná, odhlašovat zpravidla do tří dní před termínem (abyste zbytečně neblokovali kapacitu ostatním). Po uvedeném termínu je možné se odhlásit bez propadnutí termínu jen ze skutečně vážných důvodů (nemoc) mailem zkoušejícím.

Kapacita na praktické testy počítá s tím, že 1-2 počítače v laboratoři mohou být nefunkční. Pokud přijdete na test, aniž byste byli přihlášeni a bude volná kapacita, bude Vám umožněno test složit. Zapsaným se místa rezervují jen do plánovaného začátku testu.
Některé termíny budou vypsány jako fiktivní s kapacitou 0 . Na tyto termíny se nelze zatím zapisovat , budou však uvolněny pro zápis jakmile se zaplní okolní termíny. Uvolňování fiktivních termínů budeme provádět sami, můžete nás na potřebu uvolnit další termín upozornit mailem. Bude-li to skutečně nutné, můžeme se pokusit zvětšit kapacitu některých termínů resp. přidat termíny další.

Pokud by tato pravidla měla v konkrétním případě důsledky jsoucí v rozporu se zdravým rozumem, ozvěte se nám mailem. Pravidla nejsou sama sobě účelem, ale "jen" nutným organizačním opatřením pro efektivní a co nejspravedlivější distrubuci termínů.

Pokud nám budete mailovat ohledně termínů, pište to raději oběma zkoušejícím, jinak nemáte zaručenu rychlou reakci.
Věříme, že nebudete mít potíže ani s počtem termínů ani s našimi požadavky a že se s podstatnou většinou z Vás budeme setkávat i v letním semestru.

Rudolf Kryl, Tomáš Holan