Škola učitelů informatiky

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Katedra softwaru a výuky informatiky

Informatika a Programování, z.s.

Pro učitele druhého stupně základních škol

Kurz 12. 8. - 17. 8.

Během šesti dnů projdeme základy všech čtyř oblastí informatiky dle nových RVP

 • algoritmizace a programování
 • data, informace a modelování
 • informační systémy
 • digitální technologie

Rámcový obsah kurzu

 • výuka informatiky bez počítače (unplugged aktivity)
 • využití dostupných digitálních materiálů ve výuce
 • výuka programování v blokovém prostředí
 • Scratch jako základní nástroj pro výuku programování
 • elektronické pomůcky, robotické stavebnice a simulátory ve výuce programování
 • co je informační systém, jeho součásti a určení vztahů mezi nimi
 • návrh a využití tabulek v informačních systémech
 • modely, grafy a jejich využití při řešení problémů
 • kódování, záznam a přenos dat různého typu (text, obrázek, …)
 • principy fungování počítačů a internetu
 • bezpečnost na internetu
 • umělá inteligence

Nebudeme ukazovat pouze to, co by měl učitel v informatice učit, ale budeme se snažit účastníky seznámit se základy toho, co by měl učitel informatiky sám umět. Přehled v oboru pomůže učiteli vytvořit si vlastní názor na výuku, pomůže mu se rozhodovat o tom, které znalosti a dovednosti jeho žáků jsou podstatné. Pro učitele je důležité, aby chápal smysl a cíle své výuky. Pomůže mu to nejen při plánování vlastních hodin, ale i při výběru a využití zdrojů, které se pro výuku informatiky nabízejí. Některé konkrétní nástroje pro výuku informatiky si vyzkoušíte na vlastní kůži, i z pozice žáků. Vlastní zkušenost je důležitá a během školního roku na ni nebývá dostatek času.