Škola učitelů informatiky

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Katedra softwaru a výuky informatiky

Informatika a Programování, z.s.

Kontakt na organizátory

Jak se s námi spojit

Adresa

Informatika a Programování, z.s.
KSVI MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

Bankovní spojení

IČO: 09379592
Číslo účtu: 821082023/2010 (FIO banka)

Sociální sítě

Sledujte dění na naší facebookové stránce:

http://www.facebook.cz/
SkolaUciteluInformatiky

nebo se připojte k facebookové skupině

Novinky z Matfyzu nejen pro učitele informatiky

Místo konání Školy

Kamenické učiliště
Lipnice nad Sázavou 4
582 32 Lipnice nad Sázavou