Škola učitelů informatiky

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Katedra softwaru a výuky informatiky

Informatika a Programování, z.s.

Letní Škola učitelů informatiky

Školu učitelů informatiky pořádáme již od roku 1993. Stejně tak, jak se mění potřeby učitelů informatiky, tak i my měníme obsah našeho kurzu. V minulosti jsme byli primárně kurzem pro středoškolské učitele a dnes již nabízíme program pro učitele na všech stupních škol.

Pokyny před odjezdem

Pro přihlášené učitele jsou k dispozici ke stažení Pokyny před odjezdem.
Rádi bychom vám pomohli rozptýlit vaše obavy, odstranit pochybnosti, zodpovědět otázky. Pomoci, aby se vám učilo snadněji a radostněji. Připravili jsme nové kurzy, zaměřené na témata související s novou informatikou. Podle množství času, který můžete sobě věnovat, si vyberte délku kurzu. Je libo týden nebo rovnou dva?
Kurz organizačně zajišťuje nezisková organizace Informatika a programování, z.s. v úzké spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, která garantuje obsah kurzu a podílí se i na jeho financování. Lektory kurzu jsou jak učitelé z praxe tak i odborníci z VŠ s praktickou zkušeností z výuky.