Škola učitelů informatiky

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Katedra softwaru a výuky informatiky

Informatika a Programování, z.s.

Pro učitele gymnázií a středních škol

Kompletní kurz pro střední školy obsahující všechny čtyři oblasti informatiky, tak jak jsou vymezeny v RVP, je dvoutýdenní. Snažili jsme se vyjít vstříc těm, kteří si nemohou dovolit tak dlouhý kurz a rozdělili jsme program do dvou samostatných týdnů. V jednom týdnu se proberou vždy jen dvě oblasti. Je na vás, zda si troufnete na celý dvanáctidenní kurz, nebo si zvolíte jen týdenní variantu a třeba příští rok přijedete na zbývající část. Části lze absolvovat v libovolném pořadí.

Kurz 12. 8. - 17. 8.

Oblasti

 • algoritmizace a programování
 • digitální technologie

Rámcový obsah kurzu

 • jak na výuku složitějších algoritmů
 • programování v jazyce Python
 • elektronické pomůcky, robotické stavebnice a simulátory ve výuce programování
 • jak se vypořádat s náběhem výuky programování
 • principy počítačů a internetu
 • bezpečnost na internetu
 • umělá inteligence

Kurz 19. 8. - 24. 8.

Oblasti

 • informační systémy
 • data, informace, modelování

Rámcový obsah kurzu

 • kódování, záznam, přenos dat různého typu (text, obrázek, …)
 • komprese dat
 • šifrování a bezpečný přenos dat
 • modely, grafy a jejich využití při řešení problémů
 • interpretace dat
 • součásti informačního systému a určení vztahů mezi nimi
 • návrh jednoduchého IS a jeho testování
 • sběr a zpracování dat (Excel, Calc, Coda.io, …)
 • databáze a dotazovací jazyk (SQL)
 • vizualizace dat
 • umělá inteligence a Big Data