Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK
Česká informatická společnost, sekce Moderního programování
Odkaz na facebook

Škola učitelů informatiky 2019

12. srpna – 23. srpna 2019 | Lipnice nad Sázavou

Organizace školy

Kurs začíná v pondělí 12. srpna v poledne a končí v pátek 23. srpna ráno. Neděle je volná.

Po velmi dobrých zkušenostech z minulých let se kurs bude opět konat v odborném učilišti kamenickém v Lipnici nad Sázavou. Ubytování je v internátu v třílůžkových pokojích, sprchy a záchody jsou na chodbě. Jídlo je třikrát denně (snídaně, oběd a večeře) plus svačina.

V pondělí 12. srpna v poledne zajistíme společnou dopravu z vlakového nádraží ve Světlé nad Sázavou až na místo konání Školy. Obdobně po zakončení Školy zajistíme dopravu účastníků na nádraží do Světlé nad Sázavou.

Kromě prvního dne bude následující denní režim:

přednášky nebo cvičení
8:00 – 9:30
9:45 – 11:15
11:30 – 13:00
16:55 – 18:25
snídaně 7:15 – 7:45
oběd 13:05 –13:30
večeře 18:30 – 18:50

V odpoledních hodinách je osobní volno, po večeři konzultace, rozšiřující přednášky, samostatná práce na počítačích, společenský program atp. Kromě přednášek a cvičení probíhá výuka i v mnoha jiných formách, které vznikly a osvědčily se během minulých běhů Školy. Podíl těchto složek výuky se běh od běhu Školy velmi liší a vychází především ze zájmů, přání a znalostí účastníků konkrétního běhu.

První pondělí jsou tři přednášky odpoledne; v neděli je volno, jen nepovinný odborný program v podvečer. Poslední den je odjezd po snídani.

Po obědě bude vždy 3 hodiny osobní volno. Okolí Lipnice je velmi pěkné, v přilehlých lesích je několik vytěžených lomů s krásným koupáním (i když trochu studenou vodou). Volné neděle je možné využít k výletům do Posázaví.

Na začátku druhého týdné bývá do odpoledního programu zařazen závod v orientačním běhu/chůzi, ve kterém zvítězí každý, kdo se zúčastní. Neuděláte chybu, pokud si přivezete vlastní buzolu.

V případě Vašich zvláštních požadavků týkajících se stravování, je nutné tyto hlásit dopředu (nejlépe při podání přihlášky).

Informace o ceně a způsobu přihlášení

Cena Školy:

  • školné 4500 Kč – včetně učebních materiálů
  • ubytování 2500 Kč – 11 nocí
  • stravné 2530 Kč – denně snídaně, oběd, svačina a večeře

Akreditace:

Škola učitelů informatiky je akreditována MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a lze ji proto hradit ze ze zjednodušených evropských projektů („Šablon“) MŠMT pro SŠ. Účastníkům bude vydán certifikát o absolvování kurzu v délce 85 hodin dle platných požadavků MŠMT.

Pro roky 2018 – 2020 nám MŠMT udělilo akreditace pro následující programy:

  • Škola učitelů informatiky sekce A - zaměřená na programování 28574/2017-2-1208
  • Škola učitelů informatiky sekce B - zaměřená na aplikace použitelné ve výuce 28574/2017-2-1208

Přihlašování:

Letos je možné přihlásit se pouze elektronicky, vyplněním on-line formuláře.


Před vyplněním formuláře si přečtěte podrobné informace k přihlašování a k placení:
Platba 2019 (pdf)


Přihlašte se hned, jakmile budete vědět, že na školu budete moci jet, pokud možno nejpozději do 1. května 2019. V případě většího počtu zájemců bude při výběru účastníků přihlédnuto k pořadí odeslání přihlášek. Nebude-li kapacita Školy vyčerpána, umožníme přihlášení i v pozdějším termínu.

Další informace můžete získat na adrese lipnice@ksvi.mff.cuni.cz nebo na telefonu 951 554 209 nebo 951 554 110.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Přihlašování na Školu učitelů informatiky je oficiálně ukončeno, ale máme dvě volná místa za odhlášené účastníky.

Ke stažení

Další informace můžete získat na adrese lipnice@ksvi.mff.cuni.cz nebo na telefonu 951 554 209 nebo 951 554 110.

poslední změna této stránky: {-}   |   lipnice@ksvi.mff.cuni.cz   |   KSVI Home Page   |   School of Informatics