Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK
Česká informatická společnost, sekce Moderního programování
Odkaz na facebook

Fotogalerie - X. běh ŠUI v Lipnici nad Sázavou (srpen 2000)

Budova internátu
Budova internátu
Hrad Lipnice nad Sázavou
Hrad Lipnice nad Sázavou
Jeden z mnoha lomů
Jeden z mnoha lomů
Přednáška
Přednáška
Práce v laboratoři
Práce v laboratoři
Volné odpoledne
Volné odpoledne
poslední změna této stránky: 23.05.2015 (16:13)   |   lipnice@ksvi.mff.cuni.cz   |   KSVI Home Page   |   School of Informatics