Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK
Česká informatická společnost, sekce Moderního programování
Odkaz na facebook

Několik filmů z roku 2004

poslední změna této stránky: -   |   lipnice@ksvi.mff.cuni.cz   |   KSVI Home Page   |   School of Informatics