Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK
Informatika a Programování, z.s.
Odkaz na facebook

Škola učitelů informatiky

Letošní Škola je z důvodu nenaplnění minimální kapacity zrušena.

Pravidelně pořádané Školy jsou určeny učitelům informatiky na všech typech škol. Konají se v druhé polovině měsíce srpna na nějakém odlehlém místě (posledních čtyřiadvacet ročníků v Lipnici nad Sázavou).

V roce 2023 proběhne od pondělí 14. srpna do pátku 25. srpna již 30. běh Školy, opět v Lipnici nad Sázavou.Na Školu je možné se přihlásit vyplněním elektronické přihlášky: on-line formulář.

(Prosíme, věnujte pozornost správnému a úplnému vyplnění fakturační adresy. Vystavené faktury se nám často vrací např. z důvodu uvedení neúplného názvu školy nebo chybějícímu IČU a musíme je vystavovat na několikrát. Děkujeme.)


Centrum technického vzdělávání Půda VOŠ SPŠ Rychnov nad Kněžnou Gymnázium Jana Keplera Jiráskovo gymnázium HW Kitchen

Děkujeme těm, kteří nás podpořili zapůjčením vybavení (robotů, tiskáren, drátků, udělátek, ...):

Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že jsme schopni podstatnou měrou a velmi efektivně pomoci učitelům k získání resp. k udržení jejich odborné kompetence. Vzhledem k nesmírně rychlému rozvoji informatiky je to pro učitele bez podpory nesmírně obtížný úkol.

Škola má akreditaci MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP, která usnadňuje školám financování účasti jejich učitelů na Škole učitelů informatiky.


Účastníkům Školy je vydáván certifikát o absolvování vzdělávacího programu v délce více než 80 hodin. Kurz je možné hradit ze zjednodušených evropských projektů („šablon“) MŠMT pro SŠ. Pro tyto účely jsme získali novou akreditaci s rozsahem výuky 85 hodin.
Více informací na stránce o letošní Škole.

Na stránce O Škole najdete obecnější informace o Škole učitelů informatiky,

na stránce Škola 2022 informace o letošním běhu,

na stránce Minulé běhy najdete něco málo o minulých bězích Školy včetně fotografií a skutečných rozvrhů.

Kontakt na organizátory:

  • e-mail: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
  • telefon: 951 554 110 nebo 951 554 209
  • fax: 257 533 961

Adresa:

ČIS sekce MOP
KSVI MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1