Zpět výuka ZS 2003/4

PRG030 Programování I

První semestr dvousemestrového základního kursu programování pro 1.ročník studentů informatiky

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty algoritmickému myšlení a základním programátorským dovednostem. Přednáška je vedena na bázi programovacího jazyka Pascal. Programovací jazyk však není cílem, ale prostředkem. V prvním semestru probereme v podstatě celý jazyk mimo prostředků pro objektové programování. Studenti musí prokázat schopnost pochopit a umět vysvětlit vybrané konkrétní algoritmy.

paralelka Z - pondělí 15:40 M1

Literatura:

V podstatě nebudete žádnou potřebovat, můžete si vystačit s poznámkami z přednášek a seminářů

Zpět začátek

Podmínky pro získání zápočtu

Student může získat zápočet za splnění následujících dvou požadavků :
  1. Aktivní účast na seminářích a průběžné znalosti během semestru.
  2. Vytvoření a odladění zápočtového programu.
    K zápočtovémyu programu je potřeba vytvořit smysluplnou dokumentaci.
Zápočet uděluje studentovi vedoucí semináře, na který student chodí.
Pokud student nemůže ze závažných důvodů navštěvovat seminář se skupinou, kam patří, musí se nejpozději do dvou týdnů po zahájení výuky přihlásit do jiné skupiny (o přijetí či nepřijetí rozhoduje vedoucí semináře, kam chce student přejít). Pokud student (kombinovaného) studia nemůže ze závažných důvodů semináře navštěvovat, dohodne si začátkem semestru náhradní podmínky udělení zápočtu s přednášejícím.

Získání zápočtu není podmínkou připuštění ke zkoušce.

Zpět začátek

Zpět výuka ZS 2003/4