Zpět PRG030

Příklady z přednášky PRM030

školní rok 2003/2004

Tato stránka obsahuje některé programy z paralelky Z přednášky PRM030 Programování I konané ve školním roce 2003/4 pro studenty informatiky 1.ročníku MFF UK.

Budu se snažit, aby na ní studenti nalezli zdrojové texty rozsáhlejších a důležitých programů probíraných na přednášce. Většinou bude uveden pouze zdrojový text, nikoli rozsáhlejší komentované zadání úlohy nebo diskusi různých řešení.
Primárním cílem není vytvářet učebnici, ale "pouze" odbřemenit studenty od nutnosti na přednášce opisovat dlouhé texty. Předpokládá se tedy, že si student přesné zadání úlohy a podrobnější diskusi o programu zapíše na přednášce.

 1. Demonstrační příklad na zaokrouhlovací chyby.
 2. Výpočet hodnoty čísla zapsaného v poziční soustavě o obecném základě.
 3. Kvadratický algoritmus pro nalezení délky nejdelší rostoucí vybrané posloupnosti (dokáže nalézt i tuto posloupnost)
 4. Algoritmus pro nalezení délky nejdelší rostoucí vybrané posloupnosti mající složitost N*log(N)
 5. Jednotka obsahující knihovnu několika podprogramů pro hledaní v tabulce.
  Jednotka užívá typ tabulky importovaý z (následujici) jednotky utab.
 6. Jednotka utab obsahujici typ tab reprezentujici tabulku.
 7. Program hledá M navzájem se neohrožujících se dam na šachovnici M x M.
 8. Nerekursivní a rekursivní verze programu hledajícího všechny rozklady zadaného čísla na sčítance
 9. Program realizující jednoduchý sekvenční algoritmus hledající reflexivní, symetrický a transitivní uzávěr relace nad čísly z intervalu 0..M
  Současně jde o příklad na zacházení s množinami.
 10. Realističtější verze předchozího programu. Do vytvářené relace bere jen ty prvku, které se explicitně objevili na vstupu, vstup a výstup do textového souboru.
 11. Program vyhledávání v uspořádaném seznamu s přístupem na fiktivní začátek (hlavu) a fiktivní konec (ocas).
 12. Třídící algoritmy vnitřního třídění

Zpět PRG030