Seznam studentů, kteří porušují pravidla přihlašování ke zkouškám a tím bezohledně blokují kapacitu zkoušek pro ostatní.

2.prosince 2003 - Nejsou takoví, hříšníci byli v rámci amnestie (naposledy) smazáni.

poslední aktualizace 2.ledna

V souladu s pravidly nebude umožněno vykonat zkoušku v následujících termínech (ani kdyby do té doby test úspěšně složili) vyjmenovaným studentům:
(v závorce za jménem je den, kdy byl prohřešek zjištěn)