O kurzu

Kurz Digitální technologie - Principy počítačů a internetu je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Kurz seznámí začátečníky, učitele neinformatiky, s jedním ze čtyř tematických okruhů nové informatiky: s okruhem Digitální technologie.

Cílem kurzu je připravit učitele, aby okruh Digitální technologie mohli vyučovat podle nových RVP. To zahrnuje vybudování základního pochopení toho, jak v počítači „tečou“ data, co v počítači najdeme za součástky (a proč tam jsou), jaká je struktura internetu a co se děje s informacemi, které lidé po internetu posílají, tedy s naší digitální stopou. Tématem, které se kurzem prolíná, je počítačová bezpečnost. Kurz se zaměří i na to, jakým způsobem výše uvedené žákům vysvětlit a jaké jsou prekoncepce žáků o těchto tématech. V rámci kurzu budeme pracovat s animovaným, výukovým seriálem České Televize Datová Lhota.

Kurz je zamýšlen pro začátečníky; předchozí znalosti této problematiky se nepředpokládají. Kurz cílí na učitele z 1. a 2. stupně, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií; je ale vhodný i pro začátečníky ze středních škol. Z hlediska RVP pro „novou informatiku“ kurz pokrývá především tematický okruh Digitální technologie pro 1. a 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií a část tohoto okruhu z RVP-G (bez umělé inteligence).

Kurzu se může účastnit až 60 osob. Prezenční část proběhne po skupinách, nejvýše po 15 osobách. V případě zájmu budou některé hodiny vedeny zvlášť pro učitele z 1. stupně vs. vyšších stupňů. Pro zájemce pak můžeme vypsat i ad hoc konzultace během kurzu.

Forma kurzu

Kurz bude probíhat převážně jako výklad online se synchronními cvičeními prostřednictvím platformy Zoom. Tato online sezení budou doplněna samostudiem v rozsahu jednotek hodin a praktickými ukázkami v prezenční formě. Plánujeme 4 online sezení a 1 prezenční setkání v Praze.

Obsah kurzu

Pozn.: Některá témata budou probírána v rámci jednoho online sezení.

i Další informace

Lektor kurzu: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 60 online
Rozsah: celkem 16 hodin
Místo konání: online a v budově MFF UK
Budova MFF UK, Malostranské náměstí 25
Datum konání kurzu:
  • pátek 6.10.2023 15:30 - 18:00 online
  • pátek 20.10.2023 15:00 - 18:15 online
  • pátek 1.12.2023 15:00 - 18:15 online
  • pátek 8.12.2023 15:00 - 18:15 online
  • pátek 15.12.2023 prezenčně
Podmíky pro absolvování kurzu: Účastníci absolvují znalostní test.

Odkaz na Principy počítačů a internetu v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky - učitele neinformatiky.
Výše úplaty: 2500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.