Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

  Kontaktní osoby Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
  E-mail: dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
  Telefon: 951 554 209
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Místo konání kurzu: Kurz se bude konat převážně online
a v budově MFF UK.

Budova MFF UK
Malostranské náměstí 25