Jak se přihlásit na kurz

Na kurz je možné se přihlásit vyplněním elektronického dotazníku na adrese https://forms.gle/KbdP18EuuDAgxMaVA.

Termín podání přihlášky je do 1. dubna 2023 nebo do naplnění kurzu.

$ Cena celého kurzu je 1000 Kč. Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.

Přihlášování na kurz je možné pouze do naplnění kapacity, kapacita kurzu je 12 osob.

Akreditace MŠMT: MSMT-382/2022-2-163.