Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

  Kontaktní osoba Mgr. Lenka Forstová
  E-mail: dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
  Telefon: 951 554 209
Garant programu: Mgr. Lenka Forstová
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-382/2022-2-163
Místo konání kurzu: budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, učebna SW2