O kurzu

Programování 2 je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP.

Obsahem kurzu je seznámení s programovacím jazykem C#, objektovým přístupem k programování i technikami návrhu a vývoje složitějších programů. Kurz bude probíhat formou přednášek, praktických cvičení u počítače a řešení domácích úkolů s kontrolou pomocí online systému pro jejich automatické vyhodnocování.

Pro koho

Kurz předpokládá předchozí alespoň základní znalost programování v libovolném procedurálním jazyce.

Jestli vám není jasné, jak pracuje následující program (převzatý z https://rozhledy.jcmf.cz/wp-content/uploads/RMF-98-2.pdf), tak se raději dříve přihlaste na kurz Programování 1:

1  def posun( a, b ):
2    return ( a[0]+b[0], a[1]+b[1], a[2]+b[2] )
3  
4  MAX = 5
5  def omezeni( vektor ): 
6    for i in range(3):
7      if vektor[i]<0 or vektor[i]>MAX:
8        return False
9    return True
10 
11 def kolmySmer( smer1, smer2 ):
12   return smer1[0]*smer2[0] + smer1[1]*smer2[1] + smer1[2]*smer2[2] == 0
13 
14 vsechnySmery = [(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1),(0,0,-1),(0,-1,0),(-1,0,0)]
15 prozkoumat = [ ( (0,0,0),(0,1,0) ) ] # (pozice,smer)
16 nalezeno = { prozkoumat[0] }
17 while prozkoumat != []:
18   (pozice,smer) = prozkoumat.pop(0)
19   for novySmer in vsechnySmery:
20     if kolmySmer( smer, novySmer ): # nesmime rovne ani se otocit zpet
21       novaPozice = posun( posun(pozice,smer), novySmer )
22       novaPoziceASmer = (novaPozice,novySmer)
23       if omezeni(novaPozice) and not novaPoziceASmer in nalezeno:
24         prozkoumat.append( novaPoziceASmer)
25         nalezeno.add( novaPoziceASmer )
26         
27 print( *sorted(nalezeno),sep="\n" )

Forma kurzu

Kurz se bude konat online.

Kurz bude probíhat formou online bloků výkladu a cvičení. Výuka bude doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh. Úlohy budou zadávány a vyhodnocovány v online systému ReCodEx a doplněny komentářem lektora.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektor kurzu: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Kurz se bude konat online.
Datum konání kurzu:
 • pátek 23.2.2024
 • pátek 8.3.2024
 • pátek 22.3.2024
 • pátek 12.4.2024
 • pátek 26.4.2024
 • pátek 10.5.2024
 • pátek 14.6.2024 - projekty
Vždy od 14:00 do 17:10.

Odkaz na Programování 2 v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Kurz předpokládá základní znalosti programování v některém procedurálním jazyku. Kurz je určen pro učitele informatiky, kteří si chtějí prohloubit znalosti a seznámit se s nástroji a principy profesionální tvorby programů.
Cena kurzu: 3000 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.