Jak se přihlásit na kurz

Na kurz je možné se přihlásit vyplněním elektronického dotazníku na adrese https://forms.gle/mbqr8oq1kdePyLgj7.

Termín podání přihlášky je do 24. ledna 2024.
Při nenaplnění kapacity kurzu je možné podat přihlášku i později s fakturací ve zkrácené lhůtě, avšak do začátku kurzu.

$ Cena celého kurzu je 3000 Kč. Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.

Přihlášování na kurz je možné pouze do naplnění kapacity, kapacita kurzu je 20 osob.

Akreditace MŠMT: MSMT-14014/2021-4-600.