Jak se přihlásit na kurz

POZOR, ZMĚNA: Vzhledem k situaci ohledně covidu-19 se kurz přesouvá na podzim 2021 (zimní semestr 2021/22).

Na kurz je možné se přihlásit vyplněním elektronického dotazníku na adrese https://1url.cz/xzkkf.

🕑 Termín podání přihlášky je do 19.09.2020.

$ Cena celého kurzu je 2 000 Kč. Je možné uplatnit Šablony MŠMT pro DVPP. Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.

Přihlášování na kurz je možné pouze do naplnění kapacity, kapacita kurzu je 10 osob.

Akreditace MŠMT: MSMT-20319/2020-5-635.