O kurzu

Dětské programovací jazyky jsou součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. V dnešní době je zřejmá potřeba zavedení výuky algoritmizace do vzdělávání. Tuto potřebu reflektuje i připravovaná revize RVP. S výukou algoritmizace by se měli seznámit všichni žáci přijatelnou formou a na takovouto výuku později může, ale vůbec nemusí, navázat výuka programování. Obsahem kurzu je proto seznámení s nástroji speciálně vyvinutými pro výuku algoritmizace a způsob jejích použití pro dosažení zmíněného vzdělávacího cíle. Kurz se zaměřuje na výuku dětí ve věku 10–16 let. Součástí kurzu budou praktická cvičení u počítače a se zapůjčenou speciální technikou, určenou pro výuku algoritmizace dětí. Během kurzu budou účastníci plnit drobné návodné úkoly v jednotlivých prostředích a na závěr každý účastník vytvoří rozsáhlejší projekt v prostředí, které si sám zvolí.

Forma kurzu

POZOR, ZMĚNA: Vzhledem k situaci ohledně covidu-19 se kurz přesouvá na podzim 2021 (zimní semestr 2021/22).

Prezenční výuka bude probíhat blokově v prostorách MFF UK. Bude se jednat o čtyři setkání v páteční odpoledne (přibližně od 12:00 hodin) v období říjen až leden. Prezenční výuka bude vhodně doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s možností online konzultace.

Obsah kurzu (není řazeno chronologicky)

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Lenka Forstová
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-20319/2020-5-635
Předpokládaný počet účastníků: 10
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, učebna SW1
Datum konání kurzu:
  • pátek 16.10.2020 – prezenční setkání
  • pátek 11.12.2020 – online konzultace
  • pátek 20.11.2020 – prezenční setkání
  • pátek 11.12.2020 – prezenční setkání
  • pátek 8.1.2021 – online konzultace
  • pátek 29.1.2021 – prezenční setkání

Odkaz na Dětské programovací jazyky v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním se nepředpokládá.
Výše úplaty: 2000 Kč / program
Možnost uplatnit Šablony MŠMT pro DVPP.
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.