Členové

Zaměstnanci

Cyril Brom

Působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Založil a řídí laboratoř Amulab. Zajímá se především o didaktiku informatiky a o to, jak se lidé učí pomocí multimediálních materiálů, jako jsou animace nebo výukové hry. Spolupracuje s Českou Televizí na tvorbě těchto materiálů. V minulosti se věnoval i umělé inteligenci, výpočetním neurovědám a počítačovému modelování. Podílel se na projektech Kingdom Come: Deliverance, Československo 38-89 a Pogamut.

 

Vít Šisler

Odborný asistent oboru Studia nových médií. Ve svém
výzkumu se věnuje informačním a komunikačním technologiím na Blízkém východě, výukovým hrám a simulacím a počítačovým hrám. Během doktorského studia absolvoval na Fulbrightově stipendiu vědeckou stáž
na Northwestern University v Chicagu. Je zakládajícím členem studia Charles Games, hlavním designerem počítačových her Attentat 1942 a Svoboda 1945: Liberation a výkonným editorem vědeckého časopisu
CyberOrient

Lukáš Kolek

Ve své akademické práci se zabývá experimentálním výzkumem videoher a jejich dopady na hráče. V Amulabu řeší především projekty „Videohry, hráči a postoje“, který je zaměřen výzkum změn postojů hráčů videoher, a na projekt „Herní analytiky a výsledky intrapersonálního učení“, který zkoumá způsoby využití herních analytik při výzkumu vlivu videoher na hráče mimo laboratorní prostředí. Zároveň je CEO a spoluzakladatelem herního studia Charles Games zaměřeného na tvorbu experimentálních her a her se společenským přesahem jako Attentat 1942 anebo Svoboda 1945: Liberation.


Doktorandi

Tereza Tetourová

Tereza Tetourová vystudovala jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde aktuálně pokračuje v doktorském studiu. Jejím výzkumným zájmem je efekt (resp. vliv) multimediálních materiálů na učení dětí školního věku. Specializuje se na multimediální materiály pro žáky s poruchou autistického spektra, pro něž ve spolupráci s Ondřejem Javorou vytvořila aplikaci na rozvoj sociálního porozumění a sociálních dovedností. Zabývá se také validací zahraniční hodnotící stupnice pro mapování sociálních dovedností dětí mladšího školního věku.

Ondřej Javora

Zabývá se vlivem visuálních prvků v multimediálních materiálech na učení. Vystudoval animaci na Univerzitě Tomáše Bati a Akademii múzických umění v Praze, kde nyní také vyučuje principy digitální i klasické animace.

Anna Yaghobová

Vystudovala učitelství matematiky a informatiky na Matfyzu a pokračuje na doktorátu v oblasti didaktiky informatiky. Zabývá se hlavně prekoncepcemi v oblasti počítačových sítí a hardware.

Anna Drobná

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní se věnuje zejména výzkumu v oblasti výuky digitálních technologií na primárním stupni vzdělávání. Je spoluautorkou didaktických materiálů k seriálu Datová Lhota.

 


Spolupracovníci

Karolína 
Schubertová

Dokončuje studia Psychologie na FF UK a Žurnalistiky na FSV UK. Je také studentkou oboru Studia nových médií na FF UK a momentálně pracuje v České televizi v oddělení Vývoje a nových médií Déčka. Zajímá se o chování dětí a dospívajících v online prostoru a prevenci souvisejících rizik, vztah dětí a technologií v souvislosti s well-beingem a pozitivní využívání technologií.

Petra Sedláčková

Studuje psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své bakalářské práci se věnuje vztahům seniorů k informačním technologiím, mimo to však pomáhá i s projekty zaměřenými na děti.

Lucie Pánková

Studuje psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zajímá se o kyberpsychologii a vše, kde se psychologie potkává s IT oborem.