Testy z MATLABu

Test z MATLABu sa bude konať na cvičeniach 12. a 13.4.2012. Jeden dodatočný termín testu bude v skúškovom období a bude dohodnutý v poslednom týždni semestru. Test sa koná na počítači. Je možné používať nápovedu i internet, ale nie cudziu pomoc.

Materiály k cvičeniu