MUE022 Základy algoritmizace a programování

Osnova výuky

Za každým tématem je uvedena teorie nebo osnova prednasky, slidy z přednášky a ke stažení komprimovaný soubor s příklady

-->
Datum Tema Teorie Příklad
24.2. Úvod do Visual Basicu popis prostředí, tvorba programu PR1.zip
10.3. Heslo podmíněný příkaz, MsgBox, Konstanta PR2.zip
17.3. Hlasování, Tečkyproměnné, základy kreslení, práce s myší PR3.zip
24.3. Auta PictureBox, Timer, ladění programu PR4.zip
7.4. Datum a Čas Datumové a časové funkce PR5.zip
7.4. Základní algoritmy Do ... Loop CyklyPR6.zip
14.4. Zeď Pole prvků, For cyklus PR7.zip
21.4. PolePole, erastothenovo síto PR8N.zip
28.4. Karty, Abeceda Práce s řetězciPR9.zip
5.5. Práce s textem Práce s textemPR10.zip
12.5. Procedury a funkce PR11 .zip
19.5. Funkce a MakraVBA.pptPR12.zip
26.5. MakraVBA.pptPR13.zip

Zkouška v létě:Lucie Pelikánová 26.5.2006