Požadavky k zápočtu

Níže na této stránce bude seznam domácích úkolů i s jejich bodovým hodnocením.
Určím něco, čenu budu říkat standardní počet bodů. Vaší povinností je získání alespoň 75% bodů a odevzdání všech povinných úloh. Současně je požadována alespoň 50-ti % aktivní účast na cvičení. Vyjímkou jsou Ti, kteří nechtějí na cvičení docházet (v práci s počítačem jsou již zběhlí). Ti musejí odevzdat povinné úlohy a získat z nich alespoň 30 bodů a úspěšně absolvovat praktický zápočtový test.
Zápočet je podmínkou k připuštění ke zkoušce.

Seznam úkolů

Datum Zadání Body (st) Datum dokončení
7.10.2005  převody mezi soustavami, logické úlohy 2 + 3  14.10.2005 
14.10.2005  Logické úlohy 2 4   2.11.2005 
4.11.2005  Práce ve Windows 6   lze řešit pouze na cvičení
11.11.2005  Vyhledávání na internetu 5  
11.11.2005  Základy formátování: w1.pdf a w2.pdf
pomocné soubory pom.zip
6   do příštího cvičení
11.11.2005  Dulezite zasady tvorby dokumentů
1.12.2005  Word: w3.doc, w4.doc
a w5-7.doc
W6 ukol zrusen
12
1.12.2005 pravidla - WORD ke zkoušce povinné - seznam
9.12.2005 uvod.xls - práce na cvičení 2 stačí přítomnost na cvičení
9.12.2005 Excel DU1 7 povinné
16.12.2005 Excel DU2 10 povinné
6.1.2006 Excel DU3 6 povinné
13.1.2006 Excel DU4 4 povinné

A jak na tom jste?

Jméno Cv1 Cv2 Cv3 Vyhledávání Word (1-7) E-uvod E1-7 E8-E14 E15-E20 Data Celkem
Důjková Veronika 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Faltus Jiří 13 5 6 5 13 2 7 8,5 8 4 71,5
Chaloupková Eva 4 0 3,5 4 17 2 6 6,5 8 0 51
Králíková Jana 12 4 0 5 15 2 7 11 8 4 68
Kubricht Jaroslav 14 8 6 5 3 2 7 11 9 4 69
Kučerová Adéla 7 8 5,5 4 8 2 7 10 6 4 61,5
Rameš Adam 9 3 3 5 14 2 0 0 0 0 36
Štamberková Alena 7 5 4 5 17 0 7 12 8 3 68
Tojnar Michal 11 0 6 5 7 2 7 11 0 4 53
Vágnerová Markéta 7 2 6 0 9 2 7 12 8 0 53
Válek Martin 12 8 6 5 5 2 6,5 12 9 4 69,5
Šubrt David 6 1 12 2 7 12,5 8 4 52,5

V tuto chvíli jste mohli dosáhnout nejméně 64 bodů. Na zapocet by jich bylo potreba 45.

Témata Word

Jméno Druh sportu
Důjková Veronika
Faltus Jiří Stolní tenis
Chaloupková Eva
Králíková Jana
Kubricht Jaroslav
Kučerová Adéla Lezení
Rameš Adam
Štamberková Alena
Tojnar Michal Florbal
Vágnerová Markéta Volejbal
Válek Martin
Šubrt