email: lucka@ksvi.ms.mff.cuni.cz
telefon: + 42 - 2 - 21914217 (sekretariát) Mobil:(SMS) 608/149887
fax: + 42 - 2 - 21914281
mail: KSVI MFF UK, Malostranské nám. 25, 11800 Praha 1 - Malá Strana, Cechy

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě


Prednášky, semináře a cvicení:

Letní semestr 05/06

MUE022 Základy algoritmizace a programování- přednáška Pátek 9:50-11:20, P1 Vokovice
MUE022 Cvičení - (všechny skupiny) Pátek 11:30-13:00, U20 - Vokovice
MUE022 Zkouška - pokyny, Termíny
Zkouška se koná dne 21. 9. 2006 (ctvrtek) od 9:00 ucebna SW2, Malostranské náměstí

Zimní semestr 05/06

MUE021 Úvod do programování a práce s počítačem přednáška Pátek 9:50-11:20, P2 Vokovice
MUE021 Cvičení (M - TV + další) Pátek 11:30-13:00, U18 - Vokovice

[KSVI Web server], [School of Informatics], [Charles University]

7.10.2005