Zpět výuka

PRM001 Programování

Základní kurs programování pro 1.ročník studentů matematiky

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty algoritmickému myšlení a základním programátorským dovednostem. Přednáška je vedena na bázi programovacího jazyka Pascal. Programovací jazyk však není cílem, ale prostředkem. Kromě toho studenti musí prokázat schopnost pochopit a umět vysvětlit vybrané konkrétní algoritmy.

Středa 12:20 M1

Obsah stránky:

Literatura:

V podstatě nebudete žádnou potřebovat, můžete si vystačit s poznámkami z přednášek a seminářů

Základní literatura

Sbírky jednoduchých příkladů

Budete mít dostatek příkladů z přednášek a seminářů.
Sbírky jsou určeny pro středoškoláky, proto Vám mohou posloužit jen v prvním semestru - a jen pro ty, kteří si dost nevěří.

Zpět výuka

Zpět začátek

Podmínky pro získání zápočtu

Zápočet uděluje studentovi vedoucí semináře, na který student chodí.
Pokud student nemůže ze závažných důvodů navštěvovat seminář se skupinou, kam patří, musí se nejpozději do dvou týdnů po zahájení výuky přihlásit do jiné skupiny (o přijetí či nepřijetí rozhoduje vedoucí semináře, kam chce student přejít). Pokud student (kombinovaného) studia nemůže ze závažných důvodů semináře navštěvovat, dohodne si začátkem semestru náhradní podmínky udělení zápočtu s přednášejícím.

Získání zápočtu v letním semestru není podmínkou připuštění ke zkoušce.

Podmínky pro získání zápočtu v zimním semestru

Student může získat zápočet za splnění následujících třech požadavků :
 1. Aktivní účast na seminářích a průběžné znalosti během semestru.
 2. Vytvoření a odladění zápočtového programu.
  K zápočtovémyu programu je potřeba vytvořit smysluplnou dokumentaci.
 3. Úspěšné složení praktického testu u počítače
  Pokud student splnil první dva požadavky a alespoň jednou se pokusil o složení praktického testu u počítače (a prokázal při tom jistou minimální úroveň znalostí), může mu být po dohodě přednášejícího a vedoucího semináře přesunuta povinnost složit praktický test do podmínek pro získání zápočtu v letním semestru.
  Zmírnění podmínek: Podmínku částečného úspěchu v testu lze nahradit i tím, že student má splněny všechny povinnosti z jiných předmětů.
  V takovém případě musí student test složit nejpozději do konce dubna, jinak zápočet za letní semestr nezíská a nemůže jít ani ke zkoušce. Toto opatření je vyjímečné a má pomoci řešit případné problémy dobrých studentů, nikoli těch, kteří většinu semestru nepracovali.

  Dubnové termíny - nejvýše dva budou vypsány bvyklým způsobem v informačním systému

Podmínky pro získání zápočtu v letním semestru

 1. Aktivní účast na seminářích a průběžné znalosti během semestru.
 2. Vytvoření a odladění zápočtového programu.

Zpět začátek

Praktický test u počítače

Test organizuje - a hodnotí - přednášející jednotně pro všechny studenty. Při testu musí student během 3 hodin v laboratoři samostatně sestavit a odladit program řešící středně obtížnou úlohu. Zmírnění podmínek: Na složení testu má každý student nejvýše čtyři pokusy. Test se neznámkuje, hodnotí se jen udělal - neudělal.

Testy se konají v laboratoři ELAB v 1.patře menzy v Tróji.
Termíny pro skládání testů vypisuje přednášející a studenti se na ně zapisují pomocí studijního informačního systému.

Požadavky pro praktický test

Pokyny k přihlašování

Vždy je potřeba zaplnit nejprve odpolední termín, večerní termín bude uvolněn až když bude odpolední (skoro plně) obsazen, proto mají zatím odpolední termíny kapacitu 1 (systém nedovoluje 0) a komentář, že jsou fiktivní. Nepřihlašujte se na fiktivní termíny, nemusí nakonec vůbec být otevřeny.
Budu se snažit provádět otevírání fiktivních termínů operativně sám. Pokud bych to neudělal včas a vy byste měli s přihlášením problémy, pošlete mi urgentní mail s subjectem "termin .... zaplnen" a já fiktivní odpolední termín neprodleně uvolním.
Všechny vypsané termíny, o něž bude zájem, budou určitě uvolněny.

Kapacita laboratoře je 24, ale vzhledem k tomu, že počítače jsou poruchové, lze zaručit skládání testu jen 21 studentovi (ať žije čeština!). Pokud však přijdete na test (i když jste nebyli přihlášeni) a bude pro Vás volný počítač, bude Vám umožněno test složit.
Přihlášeným studentům
, kteří nepřišli včas, je počítač rezervován jen 20 minut po plánovaném začátku testu.

Zpět začátek

Zpět výuka