Požadavky ke zkoušce z Programování – PRM001.

I.ročník magisterského a bakalářského studia matematiky - školní rok 2002/2003

Definitivní verze.

Zkouška má písemnou a ústní cást.

V písemné části studenti řeší dvě úlohy:

Pri hodnocení písemné části zkoušky má větší váhu druhá úloha.

V ústní části zkoušky

zkoušející nejprve společně se studentem opraví úlohy z písemné části formou diskuse nad zvolenými rešeními.
Po studentovi se požaduje vysvětlení, proč zvolil právě tento způsob řešení a schopnost zvážit přednosti a nedostatky způsobů alternativních.

Kromě toho se u ústní části požadují tyto znalosti:

  1. Programovací jazyk Pascal:

  2. (pokud není řečeno jinak, máme na mysli implementaci Borland Pascal verze 7 nebo novější - nejde přitom o detaily, ale o princip)
  3. Algoritmy a programovací techniky: