Příklady z přednášek PRM001

školní rok 2002/2003

Tato stránka obsahuje některé programy z přednášky PRM001 Programování konané ve školním roce 2002/3 pro studenty matematiky 1.ročníku MFF UK.

Budu se snažit, aby na ní studenti nalezli zdrojové texty rozsáhlejších a důležitých programů probíraných na přednášce. Většinou bude uveden pouze zdrojový text, nikoli rozsáhlejší komentované zadání úlohy nebo diskusi různých řešení.
Primárním cílem není vytvářet učebnici, ale "pouze" odbřemenit studenty od nutnosti na přednášce opisovat dlouhé texty. Předpokládá se tedy, že si student přesné zadání úlohy a podrobnější diskusi o programu zapíše na přednášce.

Zimní semestr

 1. Výpočet hodnoty čísla zapsaného v poziční soustavě o obecném základě.
 2. Hledání nejdelší rostoucí vybrané posloupnosti.
 3. Program hledá M navzájem se neohrožujících se dam na šachovnici M x M.
 4. Jednotka obsahující knihovnu několika podprogramů pro hledaní v tabulce.
  Jednotka užívá typ tabulky importovaý z (následujici) jednotky utab.
 5. Jednotka utab obsahujici typ tab reprezentujici tabulku.
 6. Program realizující jednoduchý sekvenční algoritmus hledající reflexivní, symetrický a transitivní uzávěr relace nad čísly z intervalu 0..M
  Současně jde o příklad na zacházení s množinami.
 7. Realističtější verze předchozího programu Do vytvářené relace bere jen ty prvku, které se explicitně objevili na vstupu, vstup a výstu do textového souboru.
 8. Rozklad čísla na (menší) sčítance

Zpět PRM001

Letní semestr

 1. Třídící algoritmy vnitřního třídění
 2. Vnější třídění
 3. Vyhledávání a vkládání prvků do uspořádaného seznamu
 4. Vkládání do kořene binárního vyhledávacího stromu
  v deklaracích s polem synů, ve které jde vytvořit podprogram s parametrem určujícím směr vkládání.
 5. Nerekursivní verze vytváření dokonale vybalancovaného stromu ze začátku (zadané délky) rostoucí posloupnosti .
 6. Motivační příklad pro zavedení objektového programování
 7. Unita obsahující objektovou implementaci dvojsměrných lineárních seznamů s hlavou
 8. Programy demonstrující virtuální metody

Zpět PRM001