Zpět výuka LS 2011/12

NPRM045 Programování II - LS 2012

moje přednáška pro paralelku Y je rozvržena na úterý 15:40 posluchárna M1

můj seminář skupina X/58 čtvrtek 9:00 posluchárna K11

Druhý semestr dvousemestrového základního kursu programování pro 1.ročník studentů matematiky

O předmětu

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty algoritmickému myšlení a základním programátorským dovednostem. Přednáška je vedena na bázi programovacího jazyka Pascal. Programovací jazyk však není cílem, ale prostředkem. V druhém semestru probereme další konkrétní algoritmy, některé další způsoby návrhu efektivních algoritmů, ukazatele a dynamicky alokované proměnné a základy objektového programování.

Zpět začátek

Podmínky pro získání zápočtu

Podmínky ze semináře kontroluje a upřesňuje vedoucí semináře, na který student chodí.

Pokud student nemůže ze závažných důvodů navštěvovat seminář se skupinou kam patří, musí se nejpozději do dvou týdnů po zahájení výuky přihlásit do jiné skupiny (o přijetí či nepřijetí rozhoduje vedoucí semináře, kam chce student přejít). Pokud student nemůže ze závažných důvodů (např. u kombinovaného studia) semináře navštěvovat, dohodne si začátkem semestru s přednášejícím náhradní podmínky udělení zápočtu.

K přihlášení na zkoušku ani k připuštění k jejímu vykonání se nepožaduje předchozí udělení zápočtu. Předmět se však považuje z hlediska studijních předpisů za splněný jen pokud student získá zápočet i složí zkoušku

Zpět začátek

Zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí :
Zpět začátek

Literatura

V podstatě nebudete žádnou potřebovat, můžete si vystačit s poznámkami z přednášek a seminářů
 1. P. Töpfer: Algoritmy a programovací techniky
  Prometheus Praha 1995
  Pěkná knížka, ve které najdete většinu algoritmů, které na přednášce probereme. Algoritmy jsou zpravidla uvedeny i s důkazem správnosti a odhadem složitosti. Většina z nich je dovedena až do stádia programu v Pascalu. Knížku oceníte především při přípravě ke zkoušce v letním semestru.
 2. P. Satrapa: Pascal pro zelenáče
  Neokortex Praha 2000
  Svižně napsaná knížka o programovacím jazyku Pascal
 3. N. Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs
  Prentice Hall Englewood Cliffsů; New Jersey 1975
  slovenský překlad N. Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov
  Alfa, Bratislava 1989
  Klasická učebnice programování dodnes neztratila svúj půvab. Dnes poslouží především jako učebnice algoritmů.

Překladače Pascalu

K dispozici jsou tři překladače
 1. Borland Pascal verze 7 - "starý, ale osvědčený" překladač
 2. Free Pascal - volně šiřitelný, pracuje jak pod OS Windows, tak pod OS Unix
 3. Delphi - de facto jde o překladač jiného jazyka navazujícího na Pascal


Překladač Borland Pascal verze 7 může pracovat i v prostředí Windows, znáte ho z praktických testů v zimním semestru. Má některá omezení vyplývající z jeho "stáří".
O těchto omezeních budeme mluvit na přednášce podrobněji.

Pro zápočtové programu můžete použít i překladač Free Pascal. Má několik výhod:

Především v letním semestru mohou studenti použít k vytvoření zápočtového programu i programovací systém Delphi. Výhodou může být možnost vytvořit plnohodnotnou aplikaci pod MS Windows včetně grafický výstupů. Nevýhodou je relativní složitost systému.
Proto nelze doporučit použití systému Delphi těm, kdo jej již neznají a nejsou ochotni investovat zvýšené úsilí k jeho ovládnutí. Systém má režim, který umožňuje vytvářet "konzolové aplikace".

Zpět začátek
Zpět výuka LS 2011/12