Několik ukázkových zadání příkladu k první části zkoušky
předmětu PRM045 Programování II

1. ročník bakalářského studijního programu Matematika
letní semestr školního roku 2009/2010

První příklad je jednodnoduchá úloha na práci s ukazateli a spojovými datovými strukturami.
Úlohy nejsou algoritmicky náročné. Požadují se globální deklarace typů a podprogramy realizující požadované akce nad daty těchto typů. I když to není hlavní aspekt hodnocení, měl by tento příklad být i syntakticky správný.
Protože jde o technické příklady, je nutné dodržet přesně datové struktury za zadání a je zakázáno požívat pole.

Na tuto úlohu budou studenti mít jednu hodinu.

výklad pojmů:

Příklady

 1. Sestavte proceduru, která obrací kruhový spojový seznam.
 2. Množina čísel je reprezentována datovou strukturou alfa.
  Sestavte podprogram realizující destruktivní operaci sjednocení.
 3. Množina čísel je reprezentována datovou strukturou alfa.
  Sestavte podprogram realizující nedestruktivní operaci sjednocení.
 4. Množina čísel je reprezentována datovou strukturou alfa.
  Sestavte podprogram realizující destruktivní operaci průniku.
 5. Množina čísel je reprezentována datovou strukturou alfa.
  Sestavte podprogram realizující destruktivní operaci průniku.
Jako datová struktura alfa může být např.